İSKİ ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

505 385 48 53


İSKİ  ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER


İSKİ
YENİ SU MUKAVELE İŞLEMİ

Daha önce su tesisatı olmayan bir bina için tek sayaçtan ilk kez su bağlanması işlemidir. Sayaç yeri bina ana giriş kapısından 1 metre içeride olup bütün su sayaçtan geçecek şekilde olmalıdır. Depoya giden su önce sayaçtan geçmelidir. Alanı 1000 m2 den büyük işyerlerinin Müşteri Olma Bedeli için İSKİ Kanal Ruhsat Müdürlüklerinden bilgi alabilirsiniz.
Sözleşme yapılmadan su kullanılması durumunda kaçak su işlemi yapılır.
Mukavele Grupları
Normal Su Grubu
Sanayi Grubu
Resmi Daire Grubu
Belediye Grubu
Bedelsiz Su (Meccani) Grubu
İnşaat Grubu
Mukavele işlemi için gerekli belgeler
T.C. Kimlik Numarası bulunan kimlik fotokopisi (Aslı Gösterilerek)
Mülk sahibi ise ayrıca tapu veya emlak beyannamesinin fotokopisi (Aslı gösterilerek)
Kiracı ise kira ayrıca kontratının fotokopisi (Aslı gösterilerek)
Mukavele sahibi kendisi gelemiyor ise noterden vekaletname
İşyerleri için ayrıca vergi levhasının fotokopisi (Aslı gösterilerek)
Şirketler için ayrıca imza sirküleri
Yapı kullanma izni (İskan belgesi)


YENİ SU KOLON MUKAVELE BAŞVURU İŞLEMİ
Daha önce su tesisatı olmayan bir binanın daireleri için ayrı ayrı sayaçlardan ilk kez su bağlanması işlemidir. Her birime ayrı ayrı sayaç takılır. Kolon başı veya sonu en son mukaveleli sayacın bulunduğu bölümden dirsekle dönülür.(Bodruma veya çatıya uzatılamaz) İnşaat halinde olan veya su istenmeyen birimler kolondan körtapa ile kapatılır. Sayaçlar daire ve dükkan içerisinde olmayacak kilit altına alınamaz. Duvar içerisindeki sayacın yüksekliği en az 40 cm en fazla 100 cm olmalıdır. Sayaçların önünde ve arkasında olmak üzere iki adet sarı vana konulur.(Vanalar plastik ve kulplu olamaz) Sayaçlar çekvalfli ve son iki yıl içerisinde imal edilmiş olup; İSKİ tarafından Yeterlilik Belgesi alan firmaların sayaçları takılır. Sayaçların bulunduğu bölüm kapak ile muhafaza altına alınır. (Kapaklar, sayacın arıza halinde sökülmesine mani olacak şekilde olmamalıdır) Hidrofor olan yerlerde mukavelesiz kapıcı dairesi, kazan dairesi, tahliye musluğu, bahçe musluğu, v.s. olmamalıdır. Alanı 1000 m2 den büyük işyerlerinin Müşteri Olma Bedeli için İSKİ Kanal Ruhsat Müdürlüklerinden bilgi alabilirsiniz.

Mukavele işlemi için gerekli belgeler
T.C. Kimlik Numarası bulunan kimlik fotokopisi (Aslı Gösterilerek)
Mülk sahibi ise ayrıca tapu veya emlak beyannamesinin fotokopisi (Aslı gösterilerek)
Kiracı ise kira ayrıca kontratının fotokopisi (Aslı gösterilerek)
Mukavele sahibi kendisi gelemiyor ise noterden vekaletname
İşyerleri için ayrıca vergi levhasının fotokopisi (Aslı gösterilerek)
Şirketler için ayrıca imza sirküleri
Yapı kullanma izni (İskan belgesi)