AYEDAŞ ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Resim yazısı ekle
505 385 48 53AYEDAŞ ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER


AYEDAŞ
SÖZLEŞME DEVRİ
A) MESKEN SÖZLEŞMELERİ İÇİN :
• Abone Numarası, 
• T.C. Kimlik Numarası, 
• Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
• Zorunlu deprem sigortası (DASK) Poliçe nosu, 
• Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise tapu fotokopisi, 
veya mal sahibi olduğunu belirleyen belge, 
• Kiracı ise kira kontratının aslı ile birlikte fotokopisi, 
• Kira kontratı yok ise kira kontratından dolayı mal sahibi ile aralarında 
çıkabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğuna dair yazılı 
beyanla birlikte ikametgah senedi, 
• Sözleşme bedelleri tahsil edilir. 
• Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.

B) MERDİVEN OTOMATİĞİ, ASANSÖR, HİDROGRAF GİBİ ORTAK KULLANIM YERLERİ APARTMAN 

YÖNETİCİLİĞİ ADINA YAPILACAK İSE;
• Abone numarası,
• Nüfus cüzdanı fotokopisi, T.C Kimlik numarası,
• Yönetim kaşesi,
• Yetkili kişi veya kişiler,
• Karar defteri,
• Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.
C) İŞYERİ SÖZLEŞMELERİ İÇİN;
a) Şahıs Adına Yapılacak ise;
• Abone numarası,
• T.C. Kimlik Numarası,
• Nüfus cüzdanı fotokopisi,
• Zorunlu deprem sigortası (DASK) Poliçe nosu,
• Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise tapu fotokopisi veya 
mal sahibi olduğunu belgeleyen belge, 
• Kiracı ise kira kontratının aslı ile birlikte fotokopisi,
• Vergi levhası fotokopisi (yoksa 3 ay içerisinde getireceğine dair taahhüt
alınır),
• Sözleşme bedelleri tahsil edilir.
• Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.
b) Şirket Adına Yapılacak ise;
• Abone numarası, 
• Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
• Şirket adına tapu aslı ile birlikte fotokopisi, 
• Ticaret sicil gazetesi, 
• Tapu şahıs adına ise , şirket adına kira kontratının aslı ile birlikte fotokopisi, 
• Vergi levhası fotokopisi (yoksa 3 ay içerisinde getireceğine dair taahhüt 
alınır), 
• İmza sirküleri, 
• Şirket kaşesi, 
• Yetki belgesi (Noterce yetki belgesi verilmiş ise imza sirküleri 
istenmeyebilir), 
• Yetkili kişi veya kişiler, 
• Sözleşme bedelleri tahsil edilir. 
• Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.

ERDİM ABONE İŞLEMLERİ
 Kiralığınız ya da satın aldığınız yeni evinizin; elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon, kablo tv, güvenlik sistemleri, digiturk gibi kurumlarla olan üzerine alma, bağlatma, açtırma gibi doğal işlemlerini sizin yerinize tamamlar

Özellikle bu gibi işlemlerin çalışanlar için zaman darlığı, kurumlar arası mesafelerin kısa olmaması, işlem kuyrukları gibi sıkıntılarının olduğu şehirlerde,
ERDİM ABONE İŞLEMLERİ 
hayallerinizi sıkıntıya sokmadan evinizi, keyfini sürebileceğiniz hale getirir.

Bu başvuru işlemleri 3 gün içinde tamamlanır. 
Ve en güzeli, herkes faydalanabilsin diye 
ERDİM ABONE İŞLEMLERİ 
bütün bu işlemler karşılığında sizden çok düşük bir ücret talep eder.

505 385 48 53